www.soyte.hanoi.gov.vn
Tìm kiếm:
TTHC
Quảng cáo Không chủ quan Tai nạn thương tích Vệ sinh an toan thực phẩm Phòng chống dịch bênh mùa hè Phòng chống SXH Ebola Ngăn chặn lây lan vỉ rút Sởi trong cộng đồng

Thông Tin Ngành

Liên kết web

Ban biên tập website

Chịu trách nhiệm sản xuất
TS.TTƯT Nguyễn Khắc Hiền
 
Trưởng ban biên tập
TS Nguyễn Anh Quang
 
Ban biên tập
PGS.TS Nguyễn Văn Yên
TS Hoàng Đức Hạnh
TS Lưu Thị Liên
ThS Nguyễn Văn Dung
 
Thư ký
CN Phạm Thị Hồng Thương
 
Trị sự
ThS Nguyễn Thị Thu

Thống kê

18/02/2005 02:46:59 PM
Đề nghị cấp giấy chứng nhận hành nghề dược

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNH NGHỀ DƯỢC

I/ TRÌNH TỰ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DƯỢC (GCNHND)

1/ Sau khi có chứng chỉ hành nghề (CCHN) người hành nghề đi đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

-Nếu là doanh nghiệp : ĐKKD tại phòng đăng ký kinh doanh

-Nếu là hộ cá thể : ĐKKD tại phòng kinh tế kế hoạch Quận huyện nơi đặt địa điểm hành nghề.

2/ Sau khi có giấy chứng nhận ĐKKD, người hành nghề

Là hộ kinh doanh cá thể đến trung tâm y tế nơi đặt địa điểm hành nghề nhận hồ sơ và được tư vấn, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCNHND. Người hành nghề nhận GCNHND tại trung tâm y tế trên sau 30 ngày kể từ ngày hồ sơ đủ.

II/ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GCNHND CỦA HỘ CÁ THỂ

1/ Đơn đề nghị cấp GCNHND.

2/ Bản photo hợp pháp CCHN.

3/ Bản photo hợp pháp giấy chứng nhận ĐKKD.

4/ Bản kê khai danh sách nhân sự làm công tác chuyên môn tại nhà thuốc. Kê khai trang thiết bị hành nghề, sơ đồ địa điểm nhà thuốc - đại lý bán thuốc.

5/ Bản cam kết thực hiện đúng pháp lệnh giá.

6/ ảnh chụp biển hiệu,toàn cảnh nhà thuốc - đại lý bán thuốc.

7/ 3 ảnh cá nhân của chủ nhà thuốc - đại lý bán thuốc cỡ 3cm x 4cm.

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNH NGHỀ DƯỢC

I/ TRÌNH TỰ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DƯỢC (GCNHND)

1/ Sau khi có chứng chỉ hành nghề (CCHN) người hành nghề đi đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

-Nếu là doanh nghiệp : ĐKKD tại phòng đăng ký kinh doanh

-Nếu là hộ cá thể : ĐKKD tại phòng kinh tế kế hoạch Quận huyện nơi đặt địa điểm hành nghề.

2/ Sau khi có giấy chứng nhận ĐKKD, người hành nghề

Là hộ kinh doanh cá thể đến trung tâm y tế nơi đặt địa điểm hành nghề nhận hồ sơ và được tư vấn, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCNHND. Người hành nghề nhận GCNHND tại trung tâm y tế trên sau 30 ngày kể từ ngày hồ sơ đủ.

II/ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GCNHND CỦA HỘ CÁ THỂ

1/ Đơn đề nghị cấp GCNHND.

2/ Bản photo hợp pháp CCHN.

3/ Bản photo hợp pháp giấy chứng nhận ĐKKD.

4/ Bản kê khai danh sách nhân sự làm công tác chuyên môn tại nhà thuốc. Kê khai trang thiết bị hành nghề, sơ đồ địa điểm nhà thuốc - đại lý bán thuốc.

5/ Bản cam kết thực hiện đúng pháp lệnh giá.

6/ ảnh chụp biển hiệu,toàn cảnh nhà thuốc - đại lý bán thuốc.

7/ 3 ảnh cá nhân của chủ nhà thuốc - đại lý bán thuốc cỡ 3cm x 4cm.
Các bài đã đăng
 
1 Nhóm I Nhóm II
Bạn đến từ khu vực nào ?