www.soyte.hanoi.gov.vn
Tìm kiếm:
TTHC
Quảng cáo Không chủ quan Tai nạn thương tích Vệ sinh an toan thực phẩm Phòng chống dịch bênh mùa hè Phòng chống SXH Ebola Ngăn chặn lây lan vỉ rút Sởi trong cộng đồng

Thông Tin Ngành

Liên kết web

Ban biên tập website

Chịu trách nhiệm sản xuất
TS.TTƯT Nguyễn Khắc Hiền
 
Trưởng ban biên tập
TS Nguyễn Anh Quang
 
Ban biên tập
PGS.TS Nguyễn Văn Yên
TS Hoàng Đức Hạnh
TS Lưu Thị Liên
ThS Nguyễn Văn Dung
 
Thư ký
CN Phạm Thị Hồng Thương
 
Trị sự
ThS Nguyễn Thị Thu

Thống kê

05/03/2012 06:07:40 PM
Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ Hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Bộ y tế ban hành thông tư số 41/2011/TT-BYT, ngày 14 tháng 11 năm 2011, hướng dẫn cấp chứng chỉ Hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Toàn văn như sau:
 
 
Các bài đã đăng
 
1 Nhóm I Nhóm II
Bạn đến từ khu vực nào ?