www.soyte.hanoi.gov.vn
Tìm kiếm:
TTHC
Quảng cáo Không chủ quan Tai nạn thương tích Vệ sinh an toan thực phẩm Phòng chống dịch bênh mùa hè Phòng chống SXH Ebola Ngăn chặn lây lan vỉ rút Sởi trong cộng đồng

Thông Tin Ngành

Liên kết web

Ban biên tập website

Chịu trách nhiệm sản xuất
TS.TTƯT Nguyễn Khắc Hiền
 
Trưởng ban biên tập
TS Nguyễn Anh Quang
 
Ban biên tập
PGS.TS Nguyễn Văn Yên
TS Hoàng Đức Hạnh
TS Lưu Thị Liên
ThS Nguyễn Văn Dung
 
Thư ký
CN Phạm Thị Hồng Thương
 
Trị sự
ThS Nguyễn Thị Thu

Thống kê

24/04/2012 07:05:18 AM
Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLB-BYT-BTC.
Bộ y tế có công văn số 2210/BYT-KH-TC ngày 16 tháng 04 năm 2012, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở y tế, Y tế các Bộ, ngành, các đơn vị trực thuộc Bộ y tế: Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLB-BYT-BTC.
Bộ Y tế - Bộ Tài chính đã ký Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch 04), thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2012. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3129/BTC-QLG ngày 9/3/2012, công văn số 4107/BTC-QLG ngày 29/3/2012, ý kiến của Bảo hiểm xã hội Việt nam tại công văn số 1053/BHXH-CSYT ngày 28/3/2012, Bộ Y tế hướng dẫn việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 04 như sau:
 
Các bài đã đăng
 
1 Nhóm I Nhóm II
Bạn đến từ khu vực nào ?