http://www.soyte.hanoi.gov.vn
Tìm kiếm:
Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 Các góc văn hóa Phòng chống HIV/AIDS Phòng chống sốt xuất huyết Phòng chống tiêu chảy cấp Vệ sinh an toàn thực phẩm

Thông Tin Ngành

Liên kết web

Ban biên tập website

Chịu trách nhiệm sản xuất
TS.TTƯT Nguyễn Khắc Hiền.
 
Trưởng ban biên tập
ThS.Bs Vũ Quốc Tuấn
 
Biên tập viên
CN. Phạm Hồng Thương.
 
Thư ký tòa soạn
CN. Nguyễn Thị Thu .

Thống kê

24/04/2012 07:05:18 AM
Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLB-BYT-BTC.
Bộ y tế có công văn số 2210/BYT-KH-TC ngày 16 tháng 04 năm 2012, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở y tế, Y tế các Bộ, ngành, các đơn vị trực thuộc Bộ y tế: Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLB-BYT-BTC.
Bộ Y tế - Bộ Tài chính đã ký Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch 04), thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2012. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3129/BTC-QLG ngày 9/3/2012, công văn số 4107/BTC-QLG ngày 29/3/2012, ý kiến của Bảo hiểm xã hội Việt nam tại công văn số 1053/BHXH-CSYT ngày 28/3/2012, Bộ Y tế hướng dẫn việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 04 như sau:
 
Các bài đã đăng
 
Nhóm I Nhóm II Nhóm III
Bạn đến từ khu vực nào ?